Ласерска машина за сечење со систем за автоматско складирање на листови